Przymiar do szprych

Kalibracja ekranu X/Y
Kod szprychy:
Wymiary
Grubość drutu (W):( mm ) Kąt zagięcia (A):( st. ) Długość zagięcia (BL):( mm ) Długość szprychy (SL):( mm )
Odnośnik do przymiaru z parametrami szprychy ustawionymi jak wyżej:

Instrukcja jak korzystać z przymiaru do szprych

Przymiar do szprych to narzędzie służące do odwzorowania wymiarów i kształtu szprychy. Przymiar do szprych ułatwia też wykonanie pomiaru szprychy bez konieczności posiadania specjalistycznych przyrządów. Do pomiaru szprychy wystarczy zwykła linijka i suwmiarka.

Pomiar szprychy należy rozpocząć od skalibrowania ekranu komputera, tak aby miara X/Y odwzorowywała rzeczywiste jednostki metryczne. Aby to zrobić trzeba przyłożyć linijkę do komputera i manipulować przyciskami "+" i "-" kalibracji aby jednostki zgrały się ze sobą.
Kalibrację należy wykonać na jak najdłuższym odcinku na jaki pozwala ekran komputera, aby zminimalizować niedokładności. Wykonanie kalibracji na krótkim odcinku ( przykładowo 50mm ) może skutkować różnicami nawet do +/- 3mm przy szprychach o długościach 250-300mm.
Po skalibrowaniu osi X należy sprawdzić czy oś Y jest symetryczna do osi X. Zdarzają się sytuację gdzie rozdzielczość monitora nie jest proporcjonalna i prawidłowy pomiar szprychy jest niemożliwy.

Następnie należy przyłożyć szprychę do monitora i manipulować parametrami tak aby obrys szprychy pokrywał się z jej rzeczywistym kształtem.

Regulując parametrami szprychy automatycznie zmienia się Kod szprychy który należy podać podczas zamawiania szprychy.

Tolerancja wymiarów.
Ze względu na proces produkcji, rzeczywiste wymiary zamówionych szprych mogą nieznacznie odbiegać od parametrów zobrazowanych w "Przymiarze do szprych" co pokazuje poniższe zestawienie:
- Grubość drutu (W) : +/- 0,05mm
- Kąt zagięcia (A): +/- 4 st.
- Długość zagięcia (BL): +/- 0,4mm
- Długość szprychy (SL): +/- 0,5mm